Jēkabs Fridmanis iegūst doktora grādu bioloģijā

14. novembrī (2023) mūsu kolēģis Jēkabs Fridmanis (Struktūrbioloģijas un zāļvielu dizaina laboratorija) Latvijas Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promocijas darbu “Proteīnu infekciozo aģentu pētījumi izmantojot KMR” un ieguva zinātnes doktora grādu (Ph. D.) dabaszinātnēs.

Promocijas darba vadītājs prof. Kristaps Jaudzems (Struktūrbioloģijas un zāļvielu dizaina laboratorija).

Promocijas darbu Jēkabs izstrādāja ar Latvijas Organsikās sintēzes institūta studentu granta atbalstu 2022. un 2023. gadā.

Sirsnīgi sveicam un novēlam panākumus!