Jaunieši iepazīstas ar darbu organiskās ķīmijas laboratorijā

Sestdien, 27. janvārī (2018) OSI viesojās 18 enerģiski un zinātkāri vidusskolnieki, lai uzzinātu kā top jaunas zāļu vielas un paši iemēģinātu roku organiskās ķīmijas laboratorijas darbā.

Jaunieši OSI viesojās Valsts izglītības satura centra praktiskās ievirzes semināra “Beta” ietvaros. Šajā mācību gadā šis bija ceturtais “Beta” seminārs, un tas tika veltīts ķīmijas zinātnei. Semināru organizē 10. – 12. klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par ķīmiju, kuri izstrādā zinātniskās pētniecības darbu vai savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar šo zinātni.

Seminārs tiek realizēts ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros.