Jaunais Dr. pharm. Edijs Vāvers

14.12.2017. mūsu kolēģis, OSI zinātniskais asistents Edijs Vāvers RSU Farmācijas promocijas padomes atklātajā sēdē aizstāvēja promocijas darbu un ieguva farmācijas doktora zinātnisko grādu:

  • Edijs Vāvers  “E1R: jauns pozitīvs allostēriskais sigma-1 receptora modulators”
    (vadītāja prof. Maija Dambrova)

Iepazīties ar promocijas darba pētījumu

Sirsnīgi sveicam!