Jaunā sasaukuma Zinātniskās padomes pirmā sēde

17. decembrī (2018) notika pirmā jaunā sasaukuma Latvijas Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes sēde.

Zinātniskās padomes locekļi par OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētāju ievēlēja prof. Edgaru Sūnu, par priekšsēdētāja vietnieku – prof. Kristapu Jaudzemu.