Izveidota Apvienības A4L zinātnes ekspertu datu bāze

Centrālās un Austrumeiropas pētniecisko institūciju apvienība Alliance4Life (A4L), kurā Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) darbojas kopš 2018. gada, ir izveidojusi zinātnes ekspertu datu bāzi. Ekspertu datu bāzē ir atrodama informācija par Alliance4Life partnerinstitūcijās strādājošu izcilu zinātnieku kompetences jomām, tādējādi sniedzot palīdzību piemērotu kandidātu meklējumos ekspertīzes veikšanai un ekspertu paneļu veidošanai, kā arī mentoru vai konsultantu izvēlē un zinātņietilpīgu pakalpojumu sniedzēju atrašanā.

Datu bāze būs īpaši noderīga veicot pētniecības organizāciju zinātniskās darbības novērtēšanu saskaņā ar t.s. peer review metodēm, kā to paredz nule nodibinātās Pētniecības novērtējuma progresa apvienības (https://coara.eu/) principi. Datu bāzē iekļautie zinātnieki ir ne tikai izcili savas jomas speciālisti, bet tiem ir arī dziļa izpratne par Centrālās un Austrumeiropas valstu zinātnes ekosistēmu uzbūvi.

Pieeja datu bāzes informācijai būs īstenojama, sazinoties ar apvienība Alliance4Life dalībinstitūciju Zinātnes izvērtēšanas grupas kontaktpersonām.