Innovabalt projekts Latvijas Organiskās sintēzes institūtā

Video par Latvijas Organiskās sintēzes institūtu un tajā īstenoto Eiropas Savienības 7. Ietvara programmas zinātnes un tehnoloģiju attīstības projektu “Innovabalt”: