Igoram Sokolovam piešķirta Solomona Hillera balva

Dr. chem. Igoram Sokolovam, OSI Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorijas pētniekam pasniegta institūta dibinātāja, izcilā akadēmiķa Solomona Hillera vārdā nosauktā balva. Balva Igoram Sokolovam piešķirta par izstrādāto un pirms gada aizstāvēto promocijas darbu «(Hetero)aromātisko savienojumu C-H funkcionalizēšana». Promocijas darba vadītājs – profesors Edgars Sūna.

Promocijas darba ietvaros izveidots jaunu organiskās sistēzes metožu kopums, kas ļaus ātrāk, lētāk un efektīvāk izstrādāt jaunas zāļvielas. Šīs metodes varēs izmantot gan farmācijas uzņēmumi, gan arī zinātnieki akadēmiskās pētniecības vidē. Par darba zinātnisko kvalitāti liecina publikāciju skaits pasaules labākajos ķīmijas žurnālos, kā arī augstais to citējamību skaits.

S. Hillera balvu katru gadu piešķir vienam jaunajam zinātniekam  par labāko pēdējos piecos gados aizstāvēto promocijas darbu organiskajā ķīmijā. Balvas apjoms – 1750 EUR pirms nodokļu nomaksas, un to konkursa kārtībā piešķir «Olainfarm» sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fondu.

Balvas pasniegšana notika 22. augustā (2018),  AS «Olainfarm» telpās. 

Plašāk par balvu: RTU Attīstības fonda mājas lapā.