Dr. Andrey Antonchick lekcija

2016. gada 8. augustā plkst. 10:00 OSI Mazajā konferenču zālē
Maksa-Planka Molekulārās Fizioloģijas institūta Ķīmiskās bioloģijas nodaļas grupas vadītājs
Dr.  Andrey Antonchick lasīs lekciju
Transition Metal Catalysis in C-H Bond Functionalizations and Enantioselective 1,3-Dipolar Cycloadditions”.