Doktora grādu ķīmijā iegūst Ruslans Muhamadejevs

19. jūnijā (2023) mūsu kolēģis Ruslans Muhamadejevs (Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorija) Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes zinātņu nozaru promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promocijas darbu “1,4-Dihidropiridīna atvasinājumu fizikāli-ķīmiskā un in silico izpēte” un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Ph. D.).

Promocijas darba vadītāji Dr. Marina Petrova (Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorija), prof. Edvards Liepiņš†.

Sirsnīgi sveicam un novēlam tālākus panākumus!