Divi jauni ķīmijas doktori

03.11.2017. mūsu darbinieki Jeļena Vasiļjeva un Igors Sokolovs LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes sēdē aizstāvēja promocijas darbu un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu:

  • Igors Sokolovs   “(Hetero)aromātisko savienojumu C-H funkcionalizēšana”
    (vadītājs prof. Edgars Sūna)
  • Jeļena Vasiļjeva “Selēna halogenīdi kā jaunu heterociklisku savienojumu iegūšanas avots”
    (vadītājs Dr.chem. Pāvels Arsenjans)

Sirsnīgi sveicam!