Diāna Zeļencova-Gopejenko iegūst doktora grādu ķīmijā

21. jūnijā (2023) mūsu kolēģe Diāna Zeļencova-Gopejenko (Struktūrbioloģijas un zāļvielu dizaina laboratorija) Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes zinātņu nozaru promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promocijas darbu “Taukskābju metabolisma regulācijā iesaistīto proteīnu strukturālie un funkcionālie pētījumi” un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Ph. D.).

Promocijas darba vadītājs Prof. Kristaps Jaudzems (Struktūrbioloģijas un zāļvielu dizaina laboratorija).

Promocijas darbu Diāna izstrādāja ar Latvijas Organsikās sintēzes institūta studentu grantu Nr. IG-2022-04 un IG-2023-04 atbalstu.

Sirsnīgi sveicam un novēlam tālākus panākumus!