Četriem OSI jaunajiem zinātniekiem pasniedz LZA vārdabalvas

Ceturtdien, 25. novembrī (2021) Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) pilnsapulcē četriem OSI darbiniekiem pasniedza LZA vārdabalvas un balvas jaunajiem zinātniekiem.

Dr.chem. Marijai Skvorcovai pasniedza Edvīna Vedēja balvu. Edvīna Vedēja balvu 2021. gadā piešķīra pirmo reizi, un tā paredzēta Latvijas jauno zinātnieku pētījumu organiskajā ķīmijā veicināšanai un atbalstīšanai. Marijai Skvorcovai balva piešķirta par izstrādāto promocijas darbu “Elektrofīlu inducētas ciklopropānu reakcijas ar nukleofīliem” un augstas raudzes publikācijām starptautiski recenzētos žurnālos.

Marija Skvorcova
Foto: LZA

Mg.sc.ing. Georgijam Stakanovam par izstrādāto maģistra darbu “(-)-β-Kariofilēna modificēšanas iespēju izpēte” pasniedza Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa vārdbalvu.

Georgijs Stakanovs

Mg.chem. Madarai Dārziņai par izstrādāto maģistra darbu “Elektroķīmiska α,β-nepiesātinātu esteru iegūšana no 2-(hidroksimetil)furāna atvasinājumiem” pasniedza jauno zinātnieku balvu.

Madara Dārziņa

Mg.chem. Kristīnei Kitokai par izstrādāto maģistra darbu “Amiloīda-beta 42 peptīda agregācijas pētījumi ar 19F KMR spektroskopiju” pasniedza jauno zinātnieku balvu.

Lēmumu par balvu piešķiršanu jaunajiem zinātniekiem pieņēma jau 2020. gadā, taču pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ, tās tika pasniegtas šogad.