Apstiprināti Latvijas – Ukrainas sadarbības programmas projekti

Latvijas – Ukrainas sadarbības programmas projektu konkursā apstiprināti divi Organiskās sintēzes institūta projekti:

  • Prof. Maijas Dambrovas (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) un Dr. Tatianas Borisovas (Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Palladina Bioķīmijas institūts) sadarbības projekts “Jaunu neiroprotektīvu savienojumu, Sigma-1 receptora pozitīvu alostērisku modulatoru, neiroķīmiskā profilēšana un smadzeņu vizualizācija”.
  • Dr. chem. Kārļa Pajustes (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) un Dr.chem. Romana Rudika (Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Organiskās sintēzes institūts) sadarbības projekts “Pašasociējošos kaliksarēnu un dihidropiridīna hibrīdu izveide DNS transportam – fizikāli ķīmisko un bioaktivitātes īpašību pētījumi“.

Lēmumu par atbalstu Latvijas – Ukrainas sadarbības programmas projektu īstenošanu (2019. – 2020. g)  Zinātnes un tehnoloģiju programmas apvienotā komisija  pieņēma 21.11.2018. Vairāk informācija VIAA mājas lapā.