Atklāts Izglītības un zinātnes ministrijas veidotais kalendārs un izstāde “Zinātne Latvijai 2024”

Zinatnes kalendara 2024 sejas

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) jau septīto gadu veido kalendāru un izstādi #ZinātneLatvijai, kas stāsta par Latvijas zinātniekiem, kas nes Latvijas vārdu pasaulē un iedvesmo jaunradei.

Kalendārs “Zinātne Latvijai 2024”  gada garumā iepazīstina ar 12 aizrautīgām, izcilām savā nozarē un neierobežota radošuma apveltītām personībām. Zinātnieki ar saviem pētījumiem palīdz rast risinājumus globāliem izaicinājumiem un ikdienas problēmām, darbojoties tādās jomās kā heterogēnas vienčipa sistēmas un to programmēšana, inovatīvi polimēri, litija un nātrija jonu bateriju materiāli, satelītdati un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, molekulārā ģenētika un funkcionālā genomika, fluora un supramolekulārā ķīmija, zemes resursu un ainavu ilgtspējīga pārvaldība, radošā uzņēmējdarbība, ilgtspējīgu materiālu pielietojums iepakojumos, notekūdeņu monitorēšana un attīrīšana.

Priecājamies starp kalendāra personībām redzēt OSI vadošo pētnieku, laboratorijas vadītāju Dr. Jāni Veliku.

Zinātne Latvijai 2024 kalendāra 12 zinātnes personības

 • Dr. oec. Ieva Zemīte (Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta asociētā profesore un vadošā pētniece)
 • Dr. sc. comp. kandidāte Ilze Bargā (Satelītdatu analītiķe un satelītdatu pielietojuma programmu izstrādātāja, pētniece)
 • Ph. D. Miķelis Kirpļuks (Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks)
 • Dr. geogr. Pēteris Lakovskis (Agroresursu un ekonomikas institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētājs un Bioekonomikas nodaļas vadītājs)
 • Dr. biol. Vita Rovīte (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Molekulārās un funkcionālās genomikas zinātniskās grupas un Latvijas Nacionālās biobankas vadītāja)
 • Prof. Mārcis Auziņš (Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Eksperimentālās fizikas katedras vadītājs, Lāzeru centra vadītājs)
 • Dr. med. Linda Gailīte (Rīgas Stradiņa universitātes vadošā pētniece, Molekulārās ģenētikas zinātniskās laboratorijas vadītāja)
 • Ph. D. Brigita Dejus (Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģijas laboratorijas vadošā pētniece)
 • Dr. chem. Jānis Veliks (Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks, Organiskās sintēzes laboratorijas vadītājs)
 • Dr. sc. ing. Rihards Novickis (Elektronikas un datorzinātņu institūta Robotikas un mašīnuztveres laboratorijas vadošais pētnieks)
 • Dr. phys. Gints Kučinskis (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks, Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorijas vadītājs)
 • Dr. sc. ing. Sandra Muižniece-Brasava (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore un vadošā pētniece)

Plašāka informācija par kalendāra personībām pieejama IZM tīmekļvietnē.