Iepirkumi

Paziņojuma datums: 2018-12-18 Iesniegšanas termiņš: 2019-01-08 
Iepirkuma nr.: OSI 2018/12 MI
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgā vienošanās par datoru sistēmbloku piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: OSI_2018-12_MI_nolikums.docx

Paziņojuma datums: 2018-08-08 Iesniegšanas termiņš: 2018-08-20 
Iepirkuma nr.: OSI 2018/09 MI
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta 2018. un 2019. gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Pielikums: OSI_2018-09_MI_nolikums.docx