Iepirkumi

Paziņojuma datums: 2017-05-03 Iesniegšanas termiņš: 2017-06-07 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/07 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Velkmes skapju, laboratorijas galdu un ugunsdrošo skapju piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-07_AK_ERAF.docx
Pielikums: Pielikums_Nr_1_Mebelu_izvietojums_OSI_esosaja_korpusa.pdf
Pielikums: 170513_Atbildes_pretendentam_OSI_2017-07_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170513_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2017-07_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170513_LABOTS_Nolikums_OSI_2017-07_AK_ERAF-1.docx
Pielikums: 170524_Atbildes_pretendentam_OSI_2017-07_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170526_Atbildes_pretendentam_OSI_2017-07_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170526_Atbildes_pretendentam_II_OSI_2017-07_AK_ERAF.docx

Paziņojuma datums: 2017-04-26 Iesniegšanas termiņš: 2017-05-09 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/08 MI ERAF
Iepirkuma priekšmets: Diazonamīda mazmolekulāro struktūranalogu virtuālais skrīnings ar datormodelēšanas metodēm” ERAF 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” projekta „Diazonamīda mazmolekulārie struktūranalogi kā pretvēža līdzekļi” ietvaros
Pielikums: OSI_2017-08_MI_ERAF_nolikums.docx

Paziņojuma datums: 2017-02-24 Iesniegšanas termiņš: 2017-03-28 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/04 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta esošās laboratoriju korpusa ēkas laboratorijas moduļu renovācija
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-04_AK_ERAF.docx
Pielikums: Pielikums_Nr_1_Tehniskais_uzdevums_un_Darbu_apjomi.xlsx
Pielikums: 170303_Atbildes_pretendentam_OSI_2017-04_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170303_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2017-04_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170303_LABOTS_Nolikums_OSI_2017-04_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170320_Atbildes_pretendentam_OSI_2017-04_AK_ERAF.docx