Iepirkumi

Paziņojuma datums: 2017-03-21 Iesniegšanas termiņš: 2017-04-04 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/06 MI
Iepirkuma priekšmets: Vakuumsistēmu piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: OSI_2017-06_MI_nolikums.docx

Paziņojuma datums: 2017-02-28 Iesniegšanas termiņš: 2017-03-14 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/05 MI
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta telpu uzkopšanas pakalpojumi
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-05_MI.docx

Paziņojuma datums: 2017-02-24 Iesniegšanas termiņš: 2017-03-28 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/04 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta esošās laboratoriju korpusa ēkas laboratorijas moduļu renovācija
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-04_AK_ERAF.docx
Pielikums: Pielikums_Nr_1_Tehniskais_uzdevums_un_Darbu_apjomi.xlsx
Pielikums: 170303_Atbildes_pretendentam_OSI_2017-04_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170303_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2017-04_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170303_LABOTS_Nolikums_OSI_2017-04_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170320_Atbildes_pretendentam_OSI_2017-04_AK_ERAF.docx

Paziņojuma datums: Iesniegšanas termiņš: 2017-04-11 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/03 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Fitoķīmijas laboratorijas būvprojekta izstrāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: OSI_Nolikums_2017-03_AK_ERAF.docx