Iepirkumi

Paziņojuma datums: 2017-11-29 Iesniegšanas termiņš: 2017-01-04 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/23 AK
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgās vienošanās slēgšanas par elektroenerģijas piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2018. līdz 2020. gados
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx

Paziņojuma datums: 2017-09-28 Iesniegšanas termiņš: 2017-11-07 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/19 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Dažādas hromatogrāfijas un masspektrometrijas aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-19_AK_ERAF.docx

Paziņojuma datums: 2017-09-14 Iesniegšanas termiņš: 2017-10-24 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/16 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Aparatūras farmakoloģiskajiem pētījumiem piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-16_AK_ERAF.docx
Pielikums: Regulations_Open_comp_ENGLISH_OSI_2017-16_AK_ERAF.docx
Pielikums: 171011_Atbildes_Hydrox.docx

Paziņojuma datums: 2017-06-30 Iesniegšanas termiņš: 2017-07-18 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/11 MI ERAF
Iepirkuma priekšmets: Ķīmisku savienojumu aktivitātes noteikšana in vitro eksperimentālajos modeļos ERAF projekta „Antimetastātisku zāļvielu kandidātu izstrāde”, id. Nr. 1.1.1.1/16/A/294, ietvaros
Pielikums: OSI_2017-11_MI_ERAF_nolikums.docx
Pielikums: OSI_2017-11_MI_ERAF_regulations_EN_.docx