Iepirkumi

Paziņojuma datums: 2018-03-02 Iesniegšanas termiņš: 2018-03-14 
Iepirkuma nr.: OSI 2018/03 MI ERAF
Iepirkuma priekšmets: „Kristālisko metālorganisko ietvaru (MOI) kristalogrāfiskā analīze ERAF projekta „Monokristālu rentgenstaru difrakcijas analīze kristāliskajā sūklī iekļautajiem organiskiem savienojumiem”, id. Nr. 1.1.1.1/16/A/288, ietvaros”
Pielikums: OSI_2018-03_MI_ERAF_nolikums.docx
Pielikums: OSI_2018-03_MI_ERAF_regulations_EN_.docx

Paziņojuma datums: 2018-01-26 Iesniegšanas termiņš: 2018-03-06 
Iepirkuma nr.: OSI 2018/02 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Rentgenstaru difrakcijas sistēmas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM-1.docx

Paziņojuma datums: Iesniegšanas termiņš: 2018-03-01 
Iepirkuma nr.: OSI 2018/01 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Dažādas aparatūras ķīmijas laboratorijai piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx