Iepirkumi

Paziņojuma datums: 2017-09-14 Iesniegšanas termiņš: 2017-10-24 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/16 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Aparatūras farmakoloģiskajiem pētījumiem piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-16_AK_ERAF.docx
Pielikums: Regulations_Open_comp_ENGLISH_OSI_2017-16_AK_ERAF.docx

Paziņojuma datums: 2017-08-14 Iesniegšanas termiņš: 2017-10-03 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/15 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta esošo kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas iekārtu modernizācija un funkcionālā paplašināšana
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-15_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170907_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2017-15_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170907_LABOTS_Nolikums_OSI_2017-15_AK_ERAF.docx
Pielikums: Regulations_Open_comp_ENGLISH_OSI_2017-15_AK_ERAF.docx

Paziņojuma datums: 2017-08-08 Iesniegšanas termiņš: 2017-09-12 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/14 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Aparatūras farmakoloģiskajiem pētījumiem piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-14_AK_ERAF.docx

Paziņojuma datums: 2017-07-17 Iesniegšanas termiņš: 2017-08-22 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/13 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Ugunsdrošo šķīdinātāju skapju piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-13_AK_ERAF.docx

Paziņojuma datums: 2017-06-30 Iesniegšanas termiņš: 2017-07-18 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/11 MI ERAF
Iepirkuma priekšmets: Ķīmisku savienojumu aktivitātes noteikšana in vitro eksperimentālajos modeļos ERAF projekta „Antimetastātisku zāļvielu kandidātu izstrāde”, id. Nr. 1.1.1.1/16/A/294, ietvaros
Pielikums: OSI_2017-11_MI_ERAF_nolikums.docx
Pielikums: OSI_2017-11_MI_ERAF_regulations_EN_.docx