Iepirkumi

Paziņojuma datums: 2017-07-17 Iesniegšanas termiņš: 2017-08-22 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/13 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Ugunsdrošo šķīdinātāju skapju piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-13_AK_ERAF.docx

Paziņojuma datums: 2017-07-07 Iesniegšanas termiņš: 2017-08-15 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/12 AK
Iepirkuma priekšmets: Masspektrometra nomas pakalpojuma sniegšana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-12_AK.docx

Paziņojuma datums: 2017-06-30 Iesniegšanas termiņš: 2017-07-18 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/11 MI ERAF
Iepirkuma priekšmets: Ķīmisku savienojumu aktivitātes noteikšana in vitro eksperimentālajos modeļos ERAF projekta „Antimetastātisku zāļvielu kandidātu izstrāde”, id. Nr. 1.1.1.1/16/A/294, ietvaros
Pielikums: OSI_2017-11_MI_ERAF_nolikums.docx
Pielikums: OSI_2017-11_MI_ERAF_regulations_EN_.docx

Paziņojuma datums: 2017-04-26 Iesniegšanas termiņš: 2017-05-09 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/08 MI ERAF
Iepirkuma priekšmets: Diazonamīda mazmolekulāro struktūranalogu virtuālais skrīnings ar datormodelēšanas metodēm” ERAF 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” projekta „Diazonamīda mazmolekulārie struktūranalogi kā pretvēža līdzekļi” ietvaros
Pielikums: OSI_2017-08_MI_ERAF_nolikums.docx