Iepirkumi

Paziņojuma datums: 2019-05-08 Iesniegšanas termiņš: 2019-05-20 
Iepirkuma nr.: OSI 2019/06 MI
Iepirkuma priekšmets: Metabolītu kvantitatīvas analīzes bioloģiskos paraugos pakalpojuma sniegšana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx

Paziņojuma datums: 2019-03-27 Iesniegšanas termiņš: 2019-04-09 
Iepirkuma nr.: OSI 2019/05 MI
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta saspiestā gaisa ražošanas, uzglabāšanas un padeves sistēmas un iekārtu apkopes
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM-2.docx

Paziņojuma datums: 2019-03-20 Iesniegšanas termiņš: 2019-04-24 
Iepirkuma nr.: OSI2019/04 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Organiskās sintēzes laboratoriju aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM-1.docx

Paziņojuma datums: 2019-03-12 Iesniegšanas termiņš: 2019-04-09 
Iepirkuma nr.: OSI2019/03 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Aparatūras pētījumiem farmakoloģijā piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx

Paziņojuma datums: 2019-02-09 Iesniegšanas termiņš: 2019-02-19 
Iepirkuma nr.: OSI 2019/01 MI
Iepirkuma priekšmets: Sasaldētu, imobilizētu kristālu paraugu uzglabāšanas un transportēšanas aprīkojuma piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx

Paziņojuma datums: 2018-08-08 Iesniegšanas termiņš: 2018-08-20 
Iepirkuma nr.: OSI 2018/09 MI
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta 2018. un 2019. gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Pielikums: OSI_2018-09_MI_nolikums.docx