Iepirkumi

Paziņojuma datums: 2018-07-12 Iesniegšanas termiņš: 2018-07-23 
Iepirkuma nr.: OSI 2018/08 MI
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta 2018. un 2019. gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Pielikums: OSI_2018-08_MI_nolikums.docx

Paziņojuma datums: 2018-06-11 Iesniegšanas termiņš: 2018-06-26 
Iepirkuma nr.: OSI 2018/07 MI
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes ēku vēdināšanas, dzesēšanas un siltuma apgādes sistēmu uzturēšana un apkope
Pielikums: OSI_2018-07_MI_nolikums.docx
Pielikums: Nolikuma_pielikums_Nr_1_Darbu_apjomi.xlsx

Paziņojuma datums: 2018-03-30 Iesniegšanas termiņš: 2018-05-08 
Iepirkuma nr.: OSI 2018/04 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Aparatūras farmakoloģiskajiem pētījumiem piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx