Iepirkumi

Paziņojuma datums: 2019-05-27 Iesniegšanas termiņš: 2019-06-04 
Iepirkuma nr.: Paziņojums par apspriedi ar ieinteresētajiem piegādātājiem
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgā vienošanās par Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātnisko iekārtu servisa nodrošināšanu
Pielikums: PAZINOJUMS_par_apspriedi.docx
Pielikums: 190604_Apspriedes_ar_piegadatajiem_kopsavilkums.docx

Paziņojuma datums: 2019-03-20 Iesniegšanas termiņš: 2019-04-24 
Iepirkuma nr.: OSI2019/04 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Organiskās sintēzes laboratoriju aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM-1.docx

Paziņojuma datums: 2019-03-12 Iesniegšanas termiņš: 2019-04-09 
Iepirkuma nr.: OSI2019/03 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Aparatūras pētījumiem farmakoloģijā piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx

Paziņojuma datums: 2018-08-08 Iesniegšanas termiņš: 2018-08-20 
Iepirkuma nr.: OSI 2018/09 MI
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta 2018. un 2019. gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Pielikums: OSI_2018-09_MI_nolikums.docx