Iepirkumi

Paziņojuma datums: 2017-09-29 Iesniegšanas termiņš: 2017-11-14 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/20 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Dažādas aparatūras ķīmijas un farmakoloģijas laboratorijām piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-20_AK_ERAF-1.docx

Paziņojuma datums: 2017-09-28 Iesniegšanas termiņš: 2017-11-07 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/19 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Dažādas hromatogrāfijas un masspektrometrijas aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-19_AK_ERAF.docx

Paziņojuma datums: 2017-09-22 Iesniegšanas termiņš: 2017-10-31 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/18 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Kvadrupola jonu slazda un noskrējiena laika masspektrometra piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-18_AK_ERAF.docx

Paziņojuma datums: 2017-09-21 Iesniegšanas termiņš: 2017-10-26 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/17 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Rentgenstaru difrakcijas sistēmas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-17_AK_ERAF.docx

Paziņojuma datums: 2017-09-14 Iesniegšanas termiņš: 2017-10-24 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/16 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Aparatūras farmakoloģiskajiem pētījumiem piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-16_AK_ERAF.docx
Pielikums: Regulations_Open_comp_ENGLISH_OSI_2017-16_AK_ERAF.docx
Pielikums: 171011_Atbildes_Hydrox.docx

Paziņojuma datums: 2017-08-14 Iesniegšanas termiņš: 2017-10-03 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/15 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta esošo kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas iekārtu modernizācija un funkcionālā paplašināšana
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-15_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170907_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2017-15_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170907_LABOTS_Nolikums_OSI_2017-15_AK_ERAF.docx
Pielikums: Regulations_Open_comp_ENGLISH_OSI_2017-15_AK_ERAF.docx

Paziņojuma datums: 2017-08-08 Iesniegšanas termiņš: 2017-09-12 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/14 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Aparatūras farmakoloģiskajiem pētījumiem piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-14_AK_ERAF.docx

Paziņojuma datums: 2017-06-30 Iesniegšanas termiņš: 2017-07-18 
Iepirkuma nr.: OSI 2017/11 MI ERAF
Iepirkuma priekšmets: Ķīmisku savienojumu aktivitātes noteikšana in vitro eksperimentālajos modeļos ERAF projekta „Antimetastātisku zāļvielu kandidātu izstrāde”, id. Nr. 1.1.1.1/16/A/294, ietvaros
Pielikums: OSI_2017-11_MI_ERAF_nolikums.docx
Pielikums: OSI_2017-11_MI_ERAF_regulations_EN_.docx