Iepirkumi

Paziņojuma datums: 2018-04-18 Iesniegšanas termiņš: 2018-05-18 
Iepirkuma nr.: OSI 2018/05 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Modulāras preparatīvās hromatogrāfijas sistēmas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx

Paziņojuma datums: 2018-03-30 Iesniegšanas termiņš: 2018-05-08 
Iepirkuma nr.: OSI 2018/04 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Aparatūras farmakoloģiskajiem pētījumiem piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx