Purchases

Anouncement date: 2019-09-05 Submission date: 2019-09-12 
Purchase Nr.: Paziņojums par apspriedi ar ieinteresētajiem piegādātājiem
Subject: Vispārīgās vienošanās noslēgšana par pētījumiem nepieciešamo reaģentu, materiālu un komponentu piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2020. - 2023. gados
Attachment: PAZINOJUMS_par_apspriedi.docx
Attachment: 190912_Apspriedes_ar_piegadatajiem_kopsavilkums_VV_reagenti_materiali.pdf

Anouncement date: 2019-05-27 Submission date: 2019-06-04 
Purchase Nr.: Paziņojums par apspriedi ar ieinteresētajiem piegādātājiem
Subject: Vispārīgā vienošanās par Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātnisko iekārtu servisa nodrošināšanu
Attachment: PAZINOJUMS_par_apspriedi.docx
Attachment: 190604_Apspriedes_ar_piegadatajiem_kopsavilkums.docx

Anouncement date: 2019-03-20 Submission date: 2019-04-24 
Purchase Nr.: OSI2019/04 AK ERAF
Subject: Organiskās sintēzes laboratoriju aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Attachment: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM-1.docx

Anouncement date: 2019-03-12 Submission date: 2019-04-09 
Purchase Nr.: OSI2019/03 AK ERAF
Subject: Aparatūras pētījumiem farmakoloģijā piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Attachment: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx

Anouncement date: 2018-08-08 Submission date: 2018-08-20 
Purchase Nr.: OSI 2018/09 MI
Subject: Latvijas Organiskās sintēzes institūta 2018. un 2019. gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Attachment: OSI_2018-09_MI_nolikums.docx