Sveicam jauno Dr. chem. Lindu Kinēnu

18.05.2020. mūsu kolēģe Linda Kinēna (Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorija) Latvijas Universitātes Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promocijas darbu un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu.

Linda Kinēna “Aspartilproteāžu inhibitoru izstrāde malārijas ārstēšanai”
(vadītāja Dr. chem. Vita Ozola).

Linda_Kinena_18.05.2020

Foto no personīgā arhīva

Sirsnīgi sveicam!

Ziņa ievietota .