Hirālu /frustrated/ Luisa skābju pāru sintēze un pielietojums asimetriskajā katalīzē

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

Projektā plānots pētīt uz frustrated Luisa skābju pāru (FLP) bāzētu hirālu katalizatoru dizainu, sintēzi un katalītisko pielietojumu. Projekta rezultātā plānots iegūt vairākus jaunas klases (FLP) hirālos katalizatorus izmantošanai enantiosektīvās hidrogenēšanas un hidrosililēšanas reakcijās.

Tā kā šīs klases savienojumi ir vieglāk iegūstami un lētāki par šobrīd hirālajā katalīzē izmantotajiem pārejas metālu elementu savienojumiem, tiem ir ļoti liels pielietojuma potenciāls.
Tāpat plānots izpētīt iegūto jauno hirālo katalizatoru pielietojumu enentioselektīvās Ireland-Claisen reakcijās.

Plānotas 2 projekta darbības:
1. Hirālu FLP sintēze, sākotnējais novērtējums un savienojumu bibliotēkas sintēze;
2. Katalītiskas enentioselektīvas Ireland-Claisen reakcijas pētījumi.

Vienošanās Nr. 1.1.1.5/19/A/001
Finansējuma saņēmējs Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta realizēšanas laiks 01.04.2019. – 30.09.2021.
Projekta īstenošanas vieta Aizkraukles iela 21, Rīga
Kopējās projekta izmaksas 128802,24 EUR, no kuriem ERAF finansējums ir 109481,90 EUR

Publicēts: 01.07.2019.

Projekta atskaites