Direktors

BalticPictures-43

Dace Kārkle
e-pasts: dace_karkle@osi.lv

Dace Kārkle ir Stokholmas Ekonomikas skolas absolvente. Pēc augstskolas absolvēšanas ieguvusi starptautisko CFA (Chartered Financial Analyst) kvalifikāciju un papildinājusi zināšanas jurisprudencē.

Latvijas Organiskās sintēzes institūtā strādā kopš 2003. gada. Iepriekš strādājusi Merz Pharma GmbH & Co. KGaA.

Kopš 2004. gada D. Kārkle ir pildījusi OSI direktora vietnieka pienākumus finanšu, administratīvajos un juridiskajos jautājumos.

No 2023. gada 18. oktobra – Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktore (17.10.2023. ZP protokols Nr. 16 (672))

Paralēli darbam OSI, laika periodā no 2010. līdz 2012. gadam,  bijusi padomes locekle un padomes priekšsēdētāja vietniece SIA „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia”, no 2022. gada ir Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) padomes locekle un Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) Starptautiskās konsultatīvās padomes locekle.

Dace Kārkle ir arī Eiropas Zinātnes menedžeru un administratoru asociācijas (EARMA) Finanšu un pārvaldības komitejas locekle (sākot no 2019. gada). Kopš 2021. gada, D. Kārkle vada Centrālās un Austrumeiropas pētniecības organizāciju asociācijas “Alliance for Life” Zināšanu un tehnoloģiju pārneses fokusgrupu.

Par ieguldījumu OSI un Latvijas zinātnes attīstībā Dace Kārkle apbalvota ar LR Ministru kabineta Atzinības rakstu (2023), Akadēmiķa Solomona Hillera medaļu (2020) un Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstu (2017).