Zinātniskās padomes vēlēšanas

30. novembrī (2018) norisinājās Latvijas Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes vēlēšanas. Tajās piedalījās 85% balsstiesīgo zinātņu doktoru.

OSI Zinātniskajā padomē, kas savu darbu uzsāks 17.12.2018., ievēlēti

Dr. Pāvels Arsenjans
Prof. Maija Dambrova
Prof. Kristaps Jaudzems
Prof. Ivars Kalviņš
Dr. Mārtiņš Katkevičs
Dr. Valerjans Kauss
Dr. Edgars Liepiņš
Dr. Einārs Loža
Dr. Vita Ozola
Dr. Kārlis Pajuste
Dr. Aiva Plotniece
Prof. Edgars Sūna
Dr. Gints Šmits
Dr. Pēteris Trapencieris
Prof. Raivis Žalubovskis

OSI Zinātnisko padomi ievēl uz Zinātnieku pilnsapulce uz 4 gadiem. OSI Zinātniskās padomes kompetencē ietilpst:

 • lēmumi par OSI reorganizāciju vai likvidāciju;
 • OSI nolikuma un budžeta apstiprināšana;
 • lēmumi par OSI kapitālsabiedrību dibināšanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu kā arī lēmumi par dalību biedrībās, nodibinājumos un kapitālsabiedrībās;
 • OSI darbības galveno zinātnisko virzienu apstiprināšana;
 • direktora ievēlēšana;
 • personu ievēlēšana akadēmiskajos amatos;
 • jautājumu ierosināšana un izlemšana par vadošā pētnieka, pētnieka vai zinātniskā asistenta atcelšanu no amata pirms pilnvaru beigām;
 • iekšējo zinātnisko konkursu un motivācijas shēmu nolikumu apstiprināšana;
 • OSI ZP sekretāra apstiprināšana;
 • zinātnisko darbinieku izvirzīšana apbalvojumiem;
 • OSI zinātnisko projektu rezultātu un starprezultātu izvērtēšana;
 • OSI Stratēģiskās padomes nolikuma un sastāva apstiprināšana;
 • ZP priekšsēdētāja un viņa vietnieka ievēlēšana un lēmuma pieņemšana par atstādināšanu no amata.