Zāles pret COVID-19: esošā situācija un nākotnes perspektīvas

30. martā (2020) portālā ir.lv Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošie pētnieki – Kristaps Jaudzems, Aigars Jirgensons, Edgars Sūna un direktors Osvalds Pugovičs pauda viedokli par iespējām vīrusa SARS-CoV-2 izraisītās slimības Covid-19 ārstēšanai.

Zinātnieki visā pasaulē ir pievērsušies plašiem pētījumiem par vīrusa izcelsmi, tā pārneses un vairošanās mehānismiem un patogenitāti. Uzsākts darbs pie vakcīnu un ārstniecības līdzekļu izstrādes. Optimistiskākās prognozes liecina, ka vakcīna varētu būt pieejama vien pēc gada, taču paredzams, ka tās saražošana plašam patēriņam, izplatīšana, kā arī imunizācijas programmas realizēšana radīs vismaz tikpat lielus izaicinājumus kā sākotnējā izveide.

Institūta pārstāvji uzskata, ka alternatīvs ceļš, kas īsā laikā ļautu nonākt pie iedarbīga ārstniecības līdzekļa pret Covid-19, ir esošo zāļu pārprofilēšana. Šī pieeja ļautu ievērojami samazināt klīnisko pētījumu (pārbaužu) ilgumu, kā arī atvieglotu zāļu reģistrāciju.

Ņemot vērā to, ka Latvijā ir attīstīta farmācijas industrija un pētniecība, kā arī uzkrāta pieredze patentbrīvo preparātu attīstīšanā, institūta pārstāvji ierosināja diskusiju par to, vai šis nav īstais brīdis mūsu lielākajiem nozares uzņēmumiem uzsākt izpēti par Covid-19 eksperimentālo zāļu ražošanu.

Lasīt rakstu!