Tiešsaistē ar zinātnieku: Saruna par antibiotikām

07.05.2020. Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorijas vadītājs profesors Edgars Sūna piedalījās Latvijas Jauno zinātnieku apvienības rīkotajā videosarunā “Tiešsaistē ar zinātnieku“.

Tajā prof. Edgars Sūna populārzinātniskā veidā stāstīja par antibiotiku atklāšanu un attīstību, dažādām pieejām antibiotiku atklāšanā, kā arī Organiskās sintēzes institūta iesaisti jaunu antibiotiku izstrādē multirezistento baktēriju izraisītu slimību ārstēšanai.