Tests/sakartot

MISIJA
Risināt globāli nozīmīgus jautājumus, lai uzlabotu cilvēka dzīves kvalitāti un veselību
VĪZIJA
Kļūt par vienu no Eiropas līderiem ķīmijā un biomedicīnā, kurā dzimst un attīstās spilgtas personības, zinātniskas idejas un jauni produkti.
ATTĪSTĪBAS MĒRĶI
Izcilas pētniecības veikšana, kas sniedz ieguldījumu cilvēces veselības uzlabošanas mērķu sasniegšanā
Starptautiski atzītas zinātnieku ekosistēmas veidošana un jaunas zinātnieku paaudzes attīstīšana Latvijā
Zinātņietilpīgā sadarbībā balstīta zināšanu un tehnoloģiju pārnese vietējās un starptautiskās (ķīmijas un biomedicīnas) industrijas attīstībai
DARBĪBAS PAMATPRINCIPI
Institūta zinātniskā izcilība
Sadarbības platforma
OSI kā talantu magnēts
Starptautiskā veiktspēja
Vēsturiskā pēctecība