Sveicam jauno Ph.D. Gunu Sakaini

17.12.2020. mūsu kolēģe  Guna Sakaine (CNS aktīvo savienojumu laboratorija) Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes zinātņu nozaru promocijas padomes sēdē aizstāvēja promocijas darbu un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Ph. D.).

Guna SakainePirolo[1,4]benzodiazepīnu klases dabasvielu totālā sintēze (vadītājs Dr. Gints Šmits).

Guna_Sakaine_prom.d._2020

Sveicam un novēlam neapstāties pie sasniegtā!