Sveicam jauno Ph.D. Aleksandru Pustenko

30.09.2020. mūsu kolēģis Aleksandrs Pustenko (Lietderīgās ķīmijas grupa) Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes zinātņu nozaru promocijas padomes sēdē aizstāvēja promocijas darbu un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Ph. D.).

Aleksandrs PustenkoJauna veida ogļskābes anhidrāžu inhibitoru sintēze (vadītājs prof. Raivis Žalubovskis).

no kreisās: darba vadītājs prof. Raivis Žalubovskis, Ph.D. Aleksandrs Pustenko

Sveicam un novēlam neapstāties pie sasniegtā!