Sveicam jauno ķīmijas doktori Sindiju Lapčinsku

17.02.2022. mūsu kolēģe Sindija Lapčinska (Farmakomodulatoru sintēzes grupa) Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes zinātņu nozaru promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promocijas darbu “Cisteīnu un selēncistīnu saturošo peptīdu modificēšana elektrofīlās ciklizācijas un redzamās gaismas iniciētās reakcijās” un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Ph. D.).

Promocijas darba vadītājs Dr. chem. Pāvels Arsenjans (OSI).

Sindijas Lapčinskas promocijas darbs iztrādāts ar OSI studentu grantu finansiālu atbalstu.

Sveicam un novēlam panākumus!