Sveicam jauno ķīmijas doktori Aneti Parkovu

16.12.2021. mūsu kolēģe Anete Parkova (Organiskās ķīmijas laboratorija) Latvijas Universitātes Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promocijas darbu “Potenciālu β-laktamāžu inhibitoru sintēze ciklisko borskābju esteru klasē” un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Ph. D.).

Promocijas darba vadītājs Dr. chem. Pēteris Trapencieris (OSI).

Sveicam un novēlam panākumus!