Sveicam bakalaura un maģistra grāda ieguvējus

Šī gada jūnijā Latvijas Universitātes (LU) Ķīmijas fakultātē un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē bakalaura un maģistra darbus aizstāvēja un diplomus ieguva 11 mūsu jaunākie kolēģi.

Visi noslēguma darbi izstrādāti Latvijas Organiskās sintēzes institūtā (OSI). Atbalstot akadēmisko izglītību Latvijā, OSI  nodrošināja darbu izstrādei nepieciešamo infrastruktūru, finansējumu un kvalifikācijas darbu zinātnisko vadību.

Maģistra grādu ieguva:
 • Balašova Anastasija “3H-Benzoksafosfepīna-2-oksīda atvasinājumu sintēze” (LU, zin. vad. prof. R. Žalubovskis)
 • Jeršovs Gļebs “Sintētiskā pieeja enantiotīro ciklisko sulfinamīdu iegūšanai” (LU, zin. vad. prof. Edgars Sūna, MSc. M. Kazak)
 • Karpicka Diāna “Jaunu tetratianaftalēnu atvasinājumu sintēze Ulmaņa tipa reakcijās” (LU, zin. vad. Dr.chem. K. Šubins)
 • Kazia Armands “Subtilizīnam radniecīgās serīna proteāzes (PfSUB1) inhibitoru izveide” (RTU, zin. vad. prof. Aigars Jirgensons, MSc. E. Līdumniece)
 • Križanovska Valērija “Masspektrometrijas metožu izmantošana Glechoma hederacea savvaļas un kultivēto augu polāro šķīdinātāju ekstraktu sastāva salīdzinājumam’’ (LU, zin. vad. Dr.chem. S. Grīnberga)
 • Narvaišs Nauris “Jaunu metalo-beta-laktamāžu inhibitoru dizains un sintēze” (LU , zin. vad. prof. Edgars Sūna, MSc. T. Kalniņš)
Bakalaura grādu ieguva:
 • Barons Rūdolfs “Enzīma LpxC alternatīvā substrāta sintēzes metodes izstrāde” (RTU, zin. vad. prof. R. Žalubovskis)
 • Bojārs Matīss “Aspartilproteāžu inhibitoru sintēze” (LU, zin. vad. MSc. V. Kovada)
 • Drunka Laura “Fluorētu aminoskābju inkorporēšana plazmepsīnā II tā aktīvā centra dinamikas pētīšanai” (RTU, zin. vad. Dr.chem. R. Bobrovs)
 • Freimanis Toms “3-metiltio-2,6-diazabiciklo[2.2.2]oktān-3-ēn-5-onu un 3,5-bismetiltio-2,6-diazabiciklo[2.2.2]oktān-3,5-diēnu atvasinājumu sintēze” (LU, zin. vad. prof. R. Žalubovskis)
 • Meiberga Mērija Agnese “C4-Aizvietotu 7-azabiciklo[2.2.1]heptān-1-il metanola atvasinājumu iegūšana”(LU, zin. vad. Dr.chem. I. Mutule)
 • Metlāns RimantsNephila clavipes flageliformā spidroīna strukturālie un biokonjugācijas pētījumi” (LU, zin. vad. MSc. J. Fridmanis)
 • Ostrovska Ligita “6-Amino-5-tiofēnpiridiletiķskābes sintēzes metodes izstrāde” (LU, zin. vad. Dr.chem. M. Katkevičs)
 • Prāne KatrīnaN-aizvietotu 2-aminomalonskābes monoesteru elektroķīmiska dekarboksilēšana iekšmolekulārā Hofera-Moesta reakcijā” (LU, zin. vad. MSc. O. Koleda)
 • Šede Megija “Argiope argentata tubuliformā spidroīna 1 N-terminālā domēna dimerizācijas mehānisma pētījumi” (RTU, zin. vad. Dr.chem. G. Šmits)

Sveicam absolventus un novēlam neapstāties pie sasniegtā!

Photo by Kimberly Farmer on Unsplash