Starptautiskā 2. zāļvielu atklāšanas konference iedvesmo pētniekus jaunām sadarbībām un pētījumiem

No 22. līdz 24. septembrim Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) Rīgas centrā rīkoja 2. zāļvielu atklāšanas konferenci (DDC2022). Konferencē piedalījās 43 izcili lektori no 14 valstīm un vairāk kā 200 dalībnieki. Šis bija ilgi gaidīts un lolots pasākums, kas klātienē vienkopus pulcēja zinātniekus, studentus un farmācijas nozares pārstāvjus.  Konference starptautiskā līmenī parādīja Latviju un Rīgu kā farmācijas nozares zinātnes centru, kas spēj pulcināt ievērojamus zinātniekus un demonstrēt vērā ņemamu vietējo jauno zinātnieku potenciālu.

Konferenci atklāja Latvijas Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, uzsverot jaunu zāļvielu atklāšanas nozīmīgumu:

“Covid-19 pandēmija mums ir parādījusi, ka negaidītu problēmu risināšanā, jaunu ārstēšanas metožu izstrāde ir ļoti svarīga. Pandēmija ir atstājusi ietekmi arī uz hronisko slimību izplatību. Tomēr mēs varam būt droši – jaunas zāles ir nodrošinājušas milzīgu progresu tādu slimību ārstēšanā, kuras iepriekš bija letālas.”

Savā uzrunā ministre arī atzīmēja Latvijas vēsturiskās saknes zāļvielu izstrādē:

“Zāļu atklāšana un izstrāde ir unikāla joma, un mēs varam būt lepni, ka Latvija šajā jomā var nodrošināt visu pētniecības dzīves ciklu – no jaunu molekulu dizaina un izstrādes līdz klīniskajiem pētījumiem. Latvijas Organiskās sintēzes institūts ir vadošā institūcija jaunu zāļu atklāšanā.”

Konferences atklāšanas laikā OSI direktora vietniecei Dacei Kārklei par ieguldījumu institūta izaugsmē un attīstībā svinīgi pasniedza akadēmiķa Solomona Hillera medaļu.  

Savukārt konferences zinātniskā daļa tika veltīta plašām ar zāļvielu izstrādi saistītām tēmām –  jaunākās zāļvielu atklāšanas tehnoloģijas, dabasvielu iegūšana un terapeitiskā izmantošana,  pretvēža, CNS un anti-infekcijas zāļvielu izveidošana, terapeitiskās pieejas ar metabolismu saistīto slimību ārstēšanai, kā arī zāļvielu piegādes tehnoloģijas.

 

DDC2022 programma un diskusijas tika organizētas divās paralēlās sesijās. Savukārt plenārlekcijas lasīja akadēmiskajā vidē augstu novērtēti un atzīti zinātnieki – Deivids Kričs (David Crich, Wayne State University, USA), Vladimirs Gevorgjans (Vladimir Gevorgyan, University of Texas at Dallas, USA), Rolfs Millers (Rolf Müller, Helmholtz Centre for Infection Research, Germany), Deivids Rīss (David Rees, Astex Pharmaceuticals, UK), Kriss Skofīlds (Chris Schofield, University of Oxford, UK) un Jīpings Žū (Jieping Zhu, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland).

Pēc lekcijām, 23. septembrī, notika zinātnisko stendu referātu prezentācijas. 55 studenti un zinātnieki izmantoja iespēju prezentēt un apspriest savu pētījumu rezultātus.  Balvu par labākajiem stenda referātiem saņēma Olga Bobiļeva, Teodors Panteļejevs, Katja Stefana un Viktorija Vitkovska. Visi stenda referāti un lekciju tēzes pieejamas konferences mājaslapā (drugdiscovery.osi.lv).

Konference tika rīkota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās Latvijas Organiskās sintēzes institūtā” (līguma Nr. 1.1.1.5/18/I/007) finansiālu atbalstu.

LV_ID_EU_logo_ansamblis-kompakts