Starp 2019. gada nozīmīgākajiem Latvijas zinātnes sasniegumiem trīs OSI zinātnieku pētījumi

Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) nosaukusi Latvijas 2019. gada 10 nozīmīgākos sasniegumus zinātnē. Starp nosauktajiem – divi Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) zinātnieku pētījumi lietišķās un teorētiskās zinātnes kategorijās. Vienam pētījumam piešķirts LZA Prezidenta Atzinības raksts.

Teorētiskās zinātnes pētījums “Konceptuāli jauna pieeja augstas emisijas nodrošināšanai cietvielās” izstrādāts OSI Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorijā un tā autori ir prof., LZA akadēmiķis, prof. Edgars Sūna, Dr. chem. Artis Kinēns un Mg.chem. Kaspars Leduskrasts.

Pētījuma autori ir izstrādājuši konceptuāli jaunu pieeju cietu organisko luminoforu molekulu konstruēšanai. Jaunā koncepcija balstās uz organiskajā ķīmijā labi zināmas, bet optisko materiālu jomā līdz šim neizmantotas, starpmolekulāras elektrostatiskās mijiedarbības izmantošanu luminoforu molekulu  dizainā.

Pētījums “Atklāts jauns organiskās sintēzes reaģents ar lielu pielietošanas potenciālu medicīnas ķīmijā” atzīts par gada sasniegumu lietišķās zinātnes kategorijā.

Pētījuma autori Dr.sc.nat. Jānis Veliks, Mg.chem. Renāte Melngaile, Bc.chem. Armands Kazia un Artūrs Sperga (OSI, Organiskās sintēzes metodoloģijas grupa) izstrādājuši jaunu reaģentu fluormetilēngrupas – nozīmīga organiskā fluoru saturoša būvbloka ievadīšanai.

Pētījums ir ar lielu izmantošanas potenciālu aktīvo farmaceitisko vielu ražošanā, jo vairāk nekā ceturtdaļa patlaban izmantojamo zāļu vielu ķīmisko struktūru satur vienu vai vairākus fluora atomus. Vēl vairāk, analizējot jaunākās farmācijas ķīmijas tendences, redzams, ka gandrīz puse no ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes pagājušajā gadā reģistrētajām jaunajām zāļu vielām satur vismaz vienu fluora atomu to struktūrās, kas rāda, ka arī turpmāk fluorētu atvasinājumu sintēze būs gan perspektīvs paņēmiens jaunu zāļu vielu dizainā, gan svarīgs posms rūpnieciskajā ražošanā.

Ar LZA prezidenta atzinības rakstu novērtēts pētījums “Jauna pieeja fosforescējošu organisku materiālu izstrādē”, kurā OSI pētnieks Dr.chem. Sergejs Beļakovs kopā ar kolēģiem no RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (Dr. chem. Kaspars Traskovskis, LZA akadēmiķis Valdis Kokars, Mg. Ilze Māliņa un Mg. Armands Rudušs) un LU Cietvielu fizikas institūta (Dr. phys. Aivars Vembris, Mg. Natālija Tetervenoka, Mg. Igors Mihailovs) atklājuši jaunu pieeju fosforescējošu organisku materiālu izstrādei no šķīdumiem gatavotajās organiskajās gaismu izstarojošajās diodēs.