Raivis Žalubovskis ievēlēts par LZA korespondētājlocekli

Ceturtdien, 24. novembrī (2022) Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) pilnsapulce ievēlēja jaunos LZA locekļus.

Par LZA korespondētājlocekli ievēlēts OSI Lietderīgās ķīmijas grupas vadītājs, vadošais pētnieks, asoc. prof. Raivis Žalubovskis.

Raivja Žalubovska zinātniskās intereses saistās ar medicīnas ķīmijas pētījumiem jaunu pretvēža preparātu radīšanai. Viņš ir 55 SCOPUS datu bāzē indeksētu publikāciju līdzautors (Hirša indekss 17).

2020. gadā Raivja Žalubovska vadīto pētījumu “Jauns virziens pretvēža preparātu izveidei” LZA nosauca par vienu no 2020. gada zinātnes sasniegumiem Latvijā.

Latvijas Zinātņu akadēmija apvieno vēlētus locekļus – izcilus zinātniekus un citus gara darbiniekus, lai veicinātu zinātņu attīstību.

2022. gada rudens LZA pilnsapulce par LZA jaunajiem locekļiem ievēlēja piecus īstenos locekļus, sešus ārzemju locekļus,  vienu goda locekli un četrpadsmit korespondētājlocekļus.

Informācija: LZA, 24.11.2022.