Raivis Žalubovskis apbalvots ar Ministru kabineta Atzinības rakstu

Raivis Zalubovskis un Anda Čakša

7. maijā, Izglītības un zinātnes ministrijā pasniegti Ministru kabineta (MK) Atzinības raksti 12 izglītības, zinātnes un sporta jomas darbiniekiem par izciliem sasniegumiem valsts labā, tostarp prof. Raivim Žalubovskim, OSI vadošajam pētniekam un Lietderīgās ķīmijas grupas vadītājam.

Raivim Žalubovskim atzinība pasniegta par ieguldījumu zinātniskās izcilības pilnveidē, izglītojot jaunos pētniekus un popularizējot zinātni sabiedrībā. R. Žalubovskis ir ne tikai ražīgs zinātnieks ar desmitiem zinātnisku publikāciju, bet ir devis milzīgu ieguldījumu Organiskās sintēzes institūta un mūsu valsts zinātnes attīstībā kopumā. Profesors Žalubovskis aktīvi iesaistās arī jauno pētnieku izglītošanā un sagatavošanā, kā arī īpaši jāuzsver Raivja Žalubovska un viņa grupas ieguldījums ogļskābes anhidrāžu inhibitoru pētījumos, ko Latvijas Zinātņu akadēmija divreiz izcēlusi kā Latvijas zinātnes nozīmīgākos sasniegumus.

Avots: Ar Ministru kabineta Atzinības rakstiem apbalvo izcilos izglītības, zinātnes un sporta jomas darbiniekus, IZM, 17.05.2024.