Pēcdoktorantūras pētnieka vakance konfokālajā mikroskopijā un histoloģijā

Vakance pieejama ES programmas“Apvārsnis 2020” BBCE projekta ietvaros.

Organizācijas nosaukums Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Finansējuma veids Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programma “Apvārsnis 2020”
Līguma veids Fiksēts (1 gads), ar iespēju pagarināt līgumu līdz 3 gadiem
Pētniecības joma Biomateriāli
Karjeras posms R2 Atzīts pētnieks (doktora grāda ieguvēji vai līdzvērtīgi kvalificēti pētnieki, kas vēl nav pilnīgi neatkarīgi), R3 Pastāvīgs pētnieks (pētnieki, kas ir ieguvuši zināmu neatkarības līmeni)
Nodarbinātības veids Pilna slodze

Baltijas Biomateriālu ekselences centrs (BBCE) ir sadarbības projekts perspektīvu biomateriālu attīstībai, kas balstīts uz sadarbību starp Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, Rīgas Stradiņa universitāti, Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūtu, AO Pētniecības institūtu Davosā Šveicē un Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitātes Biomateriālu centru Vācijā. BBCE stratēģiskais izpētes virziens ir individualizētu kaulu reģenerācijas risinājumu izstrāde pacientiem, kas ietver materiāla izstrādi, pirmsklīnisko izvērtēšanu un klīniskos izmēģinājumus.

Konkursa uzvarētājs tiks pieņemts darbā Latvijas Organiskās sintēzes institūta Pirmsklīniskās biomateriālu izpētes grupā un pētīs audu un organisma reakciju pret biomateriāliem, kas paredzēti kaulu reģenerācijai sejas, mutes dobuma un žokļu kaulu rekonstruktīvā ķirurģijā. Pieteikties tiek aicināti pašmotivēti kandidāti ar pieredzi histoloģijā, imunohistoķīmijā un konfokālajā mikroskopijā. Zināšanas kaulu bioloģijā un fizioloģijā, pieredze darbā ar dzīvniekiem (in vivo un ex vivo modeļiem), kā arī cieto audu implantēšana un sagatavošana mikroskopijai tiks uzskatīta par priekšrocību. Pretendentam ir jābūt doktora grādam un publikācijām attiecīgajā zinātnes nozarē.

Atalgojums
Pamatalga EUR 51 000, – gadā pirms nodokļu nomaksas
Veselības apdrošināšana
Īpašs finansējums apmācībai un īstermiņa mobilitātei (piemēram, zinātniskās konferences).

Prasības un atlases kritēriji kandidātiem/-ēm
Mēs meklējam kandidātu ar:

  • doktoragrādu dabas zinātnēs, medicīnā, farmācijā vai līdzīgās zinātnes nozarēs;
  • pieredzi histoloģijā, histopatoloģijā un konfokālajā mikroskopijā;
  • pilnu obligāto prasmju un zināšanu kopumu, vēlamās kompetences, kā arī atlases metodoloģiju skatīt: Evaluation criteria and methodology for the recruitment of Postdoctoral Research Scientist. Pieteikties īpaši tiek aicinātas sievietes, lai palielinātu sieviešu īpatsvaru zinātnē un pētniecībā.

Pieteikuma dokumenti

Pieteikumam jābūt angļu valodā un tajā jāiekļauj:

  • motivācijas vēstule (līdz1 A4 lappusei), īpaši aprakstot pieredzi histoloģijā un mikroskopijā;
  • CV angļu valodā (Europass formāts), kas ietver informāciju par darba pieredzi, izglītību, apmācību un mobilitāti, publikācijām, h-indeksu, patentiem, projektiem (norādot pieteikuma iesniedzēja lomu projektā), godalgām un apbalvojumiem;
  • divas ieteikuma vēstules, kas ieteicējam individuāli jāsūta uz bbcentre@rtu.lv, norādot rekomendējamā uzvārdu.

Visi dokumenti jāsūta uz bbcentre@rtu.lv līdz 2020. gada 14. decembrim, 5.00 PM (CET)

Piesakoties uz konkursu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un par Direktīvas 95/95/EK/46/EK atcelšanu (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un glabāšanu Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.