Iepirkumu arhīvs


Purchase Nr.: OSI 2017/05 MI
Purchase date: 2017-04-19
Subject: Latvijas Organiskās sintēzes institūta telpu uzkopšanas pakalpojumi
Supplier: SIA “Impel Serviks”
Amount: 29,235.15 EUR
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2017/04 AK ERAF
Purchase date: 2017-05-19
Subject: Latvijas Organiskās sintēzes institūta esošās laboratoriju korpusa ēkas laboratorijas moduļu renovācija
Supplier: SIA "FF"
Amount: 214,843.16 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2017/03 AK ERAF
Purchase date: 2017-04-28
Subject: Fitoķīmijas laboratorijas būvprojekta izstrāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Supplier: Nav. Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta.
Amount: 0.00 EUR
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2017/02 MI
Purchase date: 2017-03-10
Subject: Vakuumsistēmu un hromatogrāfijas sistēmas paplašinājuma piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Supplier: SIA "Armgate"
Amount: 11,413.00 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2017/01 MI
Purchase date: 2017-02-15
Subject: Vispārīgā vienošanās par dihlormetāna piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2017. līdz 2019. gados
Supplier: SIA „RK Chem”; SIA „AV Baltic”; SIA „Latvijas Ķīmija”
Amount: 41,999.99 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2016/30 MI
Purchase date: 2016-12-02
Subject: KMR un ŠH-MS spektru apstrādes programmas Mnova Suite atbalsta un atjauninājumu nodrošināšana 2017., 2018. un 2019. gados
Supplier: MESTRELAB RESEARCH, S.L.
Amount: 8,933.21 EUR
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2016/29 AK
Purchase date: 2017-02-24
Subject: Latvijas Organiskās sintēzes institūta darbinieku veselības apdrošināšana
Supplier: ADB „Gjensidige”Latvijas filiāle
Amount: 86,210.40 EUR
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2016/28 AK
Purchase date: 2017-01-26
Subject: Vispārīgā vienošanās par šķīdinātāju piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2017. - 2019. gados
Supplier: SIA „Antols-Him”; SIA „RK Chem”; SIA „Quantum Latvija”; SIA „Interlux”; SIA „AV Baltic”; SIA „Latvijas Ķīmija”; SIA „Labochema Latvija”; SIA „Biotecha Latvija”; SIA „Relakem”
Amount: 134,999.99 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2016/27 MI
Purchase date: 2016-10-19
Subject: Latvijas Organiskās sintēzes institūta noliktavas ēkas siltināšana Aizkraukles ielā 21, Rīgā
Supplier: SIA "AVN Group"
Amount: 131,185.33 EUR
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2016/26 AK
Purchase date: 2016-12-19
Subject: Izmēģinājumu dzīvnieku piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Supplier: Envigo RMS BV; University of Tartu; SIA „BioAvots”.
Amount: 134,999.99 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2016/25 MI
Purchase date: 2016-10-07
Subject: Latvijas Organiskās sintēzes institūta noliktavas ēkas siltināšana Aizkraukles ielā 21, Rīgā
Supplier: NAV. Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta.
Amount: 0.00 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2016/24 AK
Purchase date: 2016-09-26
Subject: Izmēģinājumu dzīvnieku piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Supplier: NAV. Iepirkums pārtraukts.
Amount: EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2016/23 AK
Purchase date: 2016-12-22
Subject: Vispārīgās vienošanās noslēgšana par pētījumiem nepieciešamo reaģentu piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2017. - 2019. gados – katalogu vienošanās
Supplier: SIA „HPLC Solutions”; SIA „Interlux”; SIA „GenMedica Baltic”; SIA „Biotecha Latvija”; SIA „Labochema Latvija”; SIA „Relakem”.
Amount: 2,000,000.00 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2016/22 AK
Purchase date: 2017-01-26
Subject: Vispārīgās vienošanās noslēgšana par pētījumiem nepieciešamo reaģentu, materiālu un komponentu piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2017. - 2019. gados
Supplier: SIA „Sarstedt”; SIA „Mediq Latvija”; SIA „HPLC Solutions”; SIA „Enola”; SIA „Saint-Tech”; SIA „Invitros”; SIA „Medilink”; SIA „Balta Lab”; SIA „Antols-Him”; SIA „Lar’L”; SIA „BioAvots”; SIA „Brama”; SIA „Relakem”; SIA „Biotecha Latvija”; SIA „Faneks”; SIA „Quantum Latvija”; Inbio OU; SIA „GenMedica Baltic”; SIA „Interlux”; SIA „Labochema Latvija”; SIA „GenEra”
Amount: 2,000,000.00 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2016/21 MI
Purchase date: 2016-08-04
Subject: Latvijas Organiskās sintēzes institūta nekustamā un kustamā īpašumu apdrošināšana 2016. -2019.gadiem
Supplier: AAS „Balta”
Amount: 21,678.00 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2016/20 BI
Purchase date: 2016-07-27
Subject: Starptautiska zinātniska pasākuma “Workshop on Electrochemistry” norises vietas nodrošināšanas, ēdināšanas un dalībnieku uzņemšanas pakalpojumu sniegšana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2016.gada 25. un 26.augustā
Supplier: SIA „Ērgļi Divi”
Amount: 2,723.35 EUR
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2016/18 MI
Purchase date: 2016-07-01
Subject: Latvijas Organiskās sintēzes institūta fiziskās un tehniskās apsardzes nodrošināšana
Supplier: Komandītsabiedrība „Karavīrs Group”
Amount: 28,857.60 EUR
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2016/19 MI
Purchase date: 2016-07-05
Subject: Latvijas Organiskās sintēzes ēku vēdināšanas, dzesēšanas un siltuma apgādes sistēmu uzturēšana un apkope
Supplier: SIA „Lafivents Serviss”
Amount: 18,323.84 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2016/17 MI
Purchase date: 2016-06-22
Subject: Latvijas Organiskās sintēzes institūta telpu uzkopšanas pakalpojumi
Supplier: SIA „Cleanhouse”
Amount: 19,415.17 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2016/16 MI ERAF
Purchase date: 2016-06-14
Subject: Strukturālās bioloģijas pētījumi ar rentgenstruktūranalīzes metodi ERAF 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” projekta „Diazonamīda mazmolekulārie struktūranalogi kā pretvēža līdzekļi” ietvaros
Supplier: APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Amount: 40,000.00 EUR
Attachment:
Attachment: