Iepirkumu arhīvs


Purchase Nr.: OSI 2017/24 MI
Purchase date: 2018-01-03
Subject: Vispārīgā vienošanās par šķidrā hēlija, šķidrā slāpekļa un sausā ledus piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2018. un 2019. gados
Supplier: „AGA” SIA; „ELME MESSER L” SIA
Amount: 41,999.99 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2017/23 AK
Purchase date: 2018-01-26
Subject: Vispārīgās vienošanās slēgšanas par elektroenerģijas piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2018. līdz 2020. gados
Supplier: „AJ Power” SIA; „Enefit” SIA; „INTER RAO Latvia” SIA; „Latvenergo” AS.
Amount: 264,990.00 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2017/22 MI
Purchase date: 2017-12-14
Subject: Vispārīgā vienošanās par Latvijas Organiskās sintēzes institūta ķīmisko atkritumu savākšanu un utilizāciju 2018.-2020. gadā
Supplier: A/S „BAO”
Amount: 9,098.25 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2017/21 MI ERAF
Purchase date: 2017-10-25
Subject: Latvijas Organiskās sintēzes institūta Intelektuālā Īpašuma tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrāde
Supplier: „KPMG Baltics” SIA
Amount: 19,900.00 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2017/20 AK ERAF
Purchase date: 2018-01-08
Subject: Dažādas aparatūras ķīmijas un farmakoloģijas laboratorijām piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Supplier: SIA „Adrona”
Amount: 39,920.00 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2017/19 AK ERAF
Purchase date: 2018-03-13
Subject: Dažādas hromatogrāfijas un masspektrometrijas aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Supplier: SIA „Faneks”; SIA „Armgate”; SIA „Quantum Latvija”
Amount: 403,276.60 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2017/18 AK ERAF
Purchase date: 2017-11-17
Subject: Kvadrupola jonu slazda un noskrējiena laika masspektrometra piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Supplier: SIA „Armgate”
Amount: 460,000.00 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2017/17 AK ERAF
Purchase date: 2018-01-08
Subject: Rentgenstaru difrakcijas sistēmas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Supplier: Nav. Iepirkuma procedūra pārtraukta.
Amount: 0.00 EUR
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2017/16 AK ERAF
Purchase date: 2018-02-19
Subject: Aparatūras farmakoloģiskajiem pētījumiem piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Supplier: Oroboros Instruments GmbH; SIA „Interlux”
Amount: 103,061.00 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2017/15 AK ERAF
Purchase date: 2017-12-11
Subject: Latvijas Organiskās sintēzes institūta esošo kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas iekārtu modernizācija un funkcionālā paplašināšana
Supplier: Bruker Nordic AB
Amount: 1,480,770.00 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2017/14 AK ERAF
Purchase date: 2017-11-17
Subject: Aparatūras farmakoloģiskajiem pētījumiem piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Supplier: SIA „Interlux”; SIA „E-med.lv”; SIA „BioAvots”
Amount: 320,280.00 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2017/13 AK ERAF
Purchase date: 2017-10-30
Subject: Ugunsdrošo šķīdinātāju skapju piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Supplier: SIA „Consumo”
Amount: 59,968.00 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2017/12 AK
Purchase date: 2017-09-04
Subject: Masspektrometra nomas pakalpojuma sniegšana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Supplier: SIA „Faneks”
Amount: 279,020.00 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2017/09 SP ERAF
Purchase date: 2017-06-21
Subject: Sarunu procedūra par fitoķīmijas laboratorijas būvprojekta izstrādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Supplier: SIA „OZOLA & BULA, arhitektu birojs”
Amount: 162,000.00 EUR
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2017/11 MI ERAF
Purchase date: 2017-10-02
Subject: Ķīmisku savienojumu aktivitātes noteikšana in vitro eksperimentālajos modeļos ERAF projekta „Antimetastātisku zāļvielu kandidātu izstrāde”, id. Nr. 1.1.1.1/16/A/294, ietvaros
Supplier: Nav. Iepirkums pārtraukts.
Amount: EUR
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2017/09 AK ERAF
Purchase date: 2017-06-13
Subject: Ugunsdrošo šķīdinātāju skapju piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Supplier: Nav. Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta.
Amount: 0.00 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2017/10 MI
Purchase date: 2017-06-22
Subject: Latvijas Organiskās sintēzes institūta telpu uzkopšanas pakalpojumi
Supplier: SIA “RMB Group”
Amount: 26,497.56 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2017/07 AK ERAF
Purchase date: 2017-07-18
Subject: Velkmes skapju, laboratorijas galdu un ugunsdrošo skapju piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Supplier: UAB „Labochema LT”
Amount: 273,959.00 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2017/08 MI ERAF
Purchase date: 2017-07-27
Subject: Diazonamīda mazmolekulāro struktūranalogu virtuālais skrīnings ar datormodelēšanas metodēm” ERAF 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” projekta „Diazonamīda mazmolekulārie struktūranalogi kā pretvēža līdzekļi” ietvaros
Supplier: Kirils Zinovjevs
Amount: 13,050.00 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2017/06 MI
Purchase date: 2017-04-12
Subject: Vakuumsistēmu piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Supplier: SIA „Doma”
Amount: 14,840.00 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment: