Iepirkumu arhīvs


Purchase Nr.: Paziņojums par apspriedi ar ieinteresētajiem piegādātājiem
Purchase date: 2020-10-01
Subject: Latvijas Organiskās sintēzes institūta biotehnoloģijas un fitoķīmijas laboratoriju korpusa būvniecība Aizkraukles ielā 21, Rīgā
Supplier: n/a
Amount: 0.00 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: Paziņojums par apspriedi ar ieinteresētajiem piegādātājiem
Purchase date: 2019-09-12
Subject: Vispārīgās vienošanās noslēgšana par pētījumiem nepieciešamo reaģentu, materiālu un komponentu piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2020. - 2023. gados
Supplier: n/a
Amount: 0.00 EUR
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: Paziņojums par apspriedi ar ieinteresētajiem piegādātājiem
Purchase date: 2019-06-04
Subject: Vispārīgā vienošanās par Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātnisko iekārtu servisa nodrošināšanu
Supplier: n/a
Amount: 0.00 EUR
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2019/06 MI
Purchase date: 2019-05-20
Subject: Metabolītu kvantitatīvas analīzes bioloģiskos paraugos pakalpojuma sniegšana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Supplier: Biocrates Life Sciences AG
Amount: 31,084.40 EUR
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2019/05 MI
Purchase date: 2019-05-17
Subject: Latvijas Organiskās sintēzes institūta saspiestā gaisa ražošanas, uzglabāšanas un padeves sistēmas un iekārtu apkopes
Supplier: SIA „Ottensten Latvia”
Amount: 17,708.25 EUR
Attachment:


Purchase Nr.: OSI2019/04 AK ERAF
Purchase date: 2019-07-16
Subject: Organiskās sintēzes laboratoriju aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Supplier: n/a
Amount: 0.00 EUR
Attachment:


Purchase Nr.: OSI2019/03 AK ERAF
Purchase date: 2019-04-09
Subject: Aparatūras pētījumiem farmakoloģijā piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Supplier: n/a
Amount: 0.00 EUR
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2019/01 MI
Purchase date: 2019-04-12
Subject: Sasaldētu, imobilizētu kristālu paraugu uzglabāšanas un transportēšanas aprīkojuma piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Supplier: Molecular Dimensions ltd.
Amount: 6,974.00 EUR
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2018/12 MI
Purchase date: 2019-01-21
Subject: Vispārīgā vienošanās par datoru sistēmbloku piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Supplier: SIA "Entrons"
Amount: 11,225.00 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2018/11 MI
Purchase date: 2019-01-07
Subject: Vispārīgā vienošanās par laboratorijā izmantojamo gāzu piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2019. līdz 2021. gados
Supplier: AGA SIA; Elme Messer L SIA
Amount: 41,999.00 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2018/10 MI
Purchase date: 2018-09-12
Subject: Augstas veiktspējas skaitļošanas pakalpojuma sniegšana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Supplier: Rīgas Tehniskā universitāte
Amount: 0.03 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2018/09 MI
Purchase date: 2018-08-20
Subject: Latvijas Organiskās sintēzes institūta 2018. un 2019. gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Supplier: n/a
Amount: 0.00 EUR
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2018/08 MI
Purchase date: 2018-07-20
Subject: Latvijas Organiskās sintēzes institūta 2018. un 2019. gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Supplier: Nav. Iepirkums pārtraukts.
Amount: EUR
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2018/07 MI
Purchase date: 2018-08-16
Subject: Latvijas Organiskās sintēzes ēku vēdināšanas, dzesēšanas un siltuma apgādes sistēmu uzturēšana un apkope
Supplier: SIA „Lafivents serviss”
Amount: 23,589.68 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2018/06 MI
Purchase date: 2018-07-02
Subject: Latvijas Organiskās sintēzes institūta telpu uzkopšanas pakalpojumi
Supplier: SIA „BaltCleaner”
Amount: 30,604.08 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2018/05 AK ERAF
Purchase date: 2018-05-29
Subject: Modulāras preparatīvās hromatogrāfijas sistēmas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Supplier: "Doma" SIA
Amount: 29,960.00 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2018/04 AK ERAF
Purchase date: 2018-09-05
Subject: Aparatūras farmakoloģiskajiem pētījumiem piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Supplier: InBio OÜ
Amount: 59,910.00 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2018/03 MI ERAF
Purchase date: 2018-04-09
Subject: „Kristālisko metālorganisko ietvaru (MOI) kristalogrāfiskā analīze ERAF projekta „Monokristālu rentgenstaru difrakcijas analīze kristāliskajā sūklī iekļautajiem organiskiem savienojumiem”, id. Nr. 1.1.1.1/16/A/288, ietvaros”
Supplier: Tallinn University of Technology
Amount: 18,000.00 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2018/02 AK ERAF
Purchase date: 2018-03-22
Subject: Rentgenstaru difrakcijas sistēmas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Supplier: "Armgate" SIA
Amount: 527,000.00 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:


Purchase Nr.: OSI 2018/01 AK ERAF
Purchase date: 2018-04-06
Subject: Dažādas aparatūras ķīmijas laboratorijai piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Supplier: "Doma" SIA; "Faneks" SIA
Amount: 267,828.00 EUR
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment:
Attachment: