Dalība kapitālsabiedrībās

Kapitālsabiedrības nosaukums Reģistrācijas Nr. un datums OSI daļu skaits Vienas daļas nominālvērtība EUR Visu OSI daļu nominālvērtībaEUR % daļu īpatsvars
SIA “Veselīgas pārtikas institūts” 40103456311, 07.09.2011. 200.00 1,42* 284,57 10%
SIA “Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia” 40103308109, 20.07.2010. 20 1,42* 28,46 1%