Stereoselektīva Lūisa bāzes katalīze ilgtspējīgiem ķīmijas procesiem

PostDoc

Pētniecības projekta zinātniskais mērķis ir ilgtspējīgu, videi nekaitīgu un mērogojamu
sintētisko metožu izstrāde ar potenciālu pielietojumu AFV iegūšanai rūpnieciskā mērogā.
Projekta gaitā galvenā uzmanība tiks pievērsta pieteikuma iesniedzēja nesen izstrādātu
hirālu Lūisa bāzes katalizatoru valorizācijai.

Pēcdoktorants Dr. chem. Artis Kinēns
Zinātniskais konsultants Prof. Edgars Sūna

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

  • dalība 3 zinātniskajās konferencēs
  • 2 zinātniskie raksti (IF > 50% no nozares vidējā līmeņa)
Pētniecības pieteikuma numurs 1.1.1.2/VIAA/3/19/589
Projekta ieviešanas vieta Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta ieviešanas ilgums 36 mēneši
Kopējās projekta izmaksas 133 805,88 EUR 
(ERAF finansējums – 105 706,68 EUR; valsts budžeta finansējums – 13 380,57 EUR)

Publicēts: 31.03.2020.