Sigma-1 receptora nozīme seksuālajā funkcijā

PostDoc

Projekta mērķis ir izpētīt sigma-1 receptoru lomu vīriešu seksuālajā uzvedībā fizioloģiskajos un patofizioloģiskajos apstākļos. Projekta ietvaros tiks pārbaudīti sigma-1 receptoru agonisti, antagonisti un pozitīvais allostēriskais modulators, un noteikta savienojumu ietekme uz spermas kvalitāti un seksuālo uzvedību fizioloģiskajos apstākļos

Pēcdoktorants Dr. pharm. Baiba Švalbe
Zinātniskais konsultants Dr. med. Līga Zvejniece

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

  • publicēti divi zinātniskie raksti
  • dalība trīs starptautiskās un trīs vietēja mēroga zinātniskās konferencēs
  • divas pieredzes apmaiņas un jaunu metožu apgūšanas vizītes
Pētniecības pieteikuma numurs 1.1.1.2/VIAA/1/16/244
Projekta ieviešanas vieta Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta ieviešanas ilgums 36 mēneši
Kopējās projekta izmaksas 133 806 EUR
(ERAF finansējums – 113 467,50 EUR; valsts budžeta finansējums – 13 380,60 EUR)

Publicēts 01.08.2017.