Plasmepsīnu IX un X inhibitoru dizains malārijas zāļvielu izveidei

PostDoc

Projekta mērķis – izprast plasmepsīnu V, IX un X inhibitoru struktūras-aktivitātes likumsakarības un selektivitāti ietekmējošos faktorus, izmantojot datormodelēšanas metodes. Projekta ietvaros paredzēts noskaidrot iespējamos plasmepsīnu inhibitoru uzlabošanas veidus, ko varētu izmantot efektīvāku un selektīvāku antimalārijas zāļvielu izstrādē, kā arī attīstīt zināšanu bāzi un cilvēkkapitālu dabaszinātņu, respektīvi, ķīmijas jomā.

Pēcdoktorants Dr. chem. Raitis Bobrovs
Zinātniskais konsultants Prof. Kristaps Jaudzems

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

  • izveidota 1 jauna pētnieka amata vieta
  • 3 zinātniskie raksti
Pētniecības pieteikuma numurs 1.1.1.2/VIAA/2/18/379
Projekta ieviešanas vieta Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta ieviešanas ilgums 36 mēneši
Kopējās projekta izmaksas 133 805,88 EUR
(ERAF finansējums – 113 467,38 EUR; valsts budžeta finansējums – 13 380,58 EUR)

Publicēts 16.09.2019.