PARP inhibitoru izstrāde ārstniecisko preparātu rezistences pārvarēšanai

PostDoc

Projekta mērķis – izstrādāt halkogēnofēnhinolinonu un to izostēru sintēzes metodes, meklējot struktūras-aktivitātes sakarības jauno netoksisko vielu izstrādei ar augstu spēju nomākt PARP aktivitāti šūnā, ar mērķi pārvarēt daudzu zāļu rezistenci.

Pēcdoktorants Dr. chem. Jeļena Vasiļjeva
Zinātniskais konsultants Dr. chem. Pāvels Arsenjans

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

  • izveidota 1 jauna pētnieka amata vieta
  • dalība 2 zinātniskajās konferencēs
  • 2 zinātniskie raksti (IF > 50% no nozares vidējā līmeņa)
Pētniecības pieteikuma numurs 1.1.1.2/VIAA/2/18/375
Projekta ieviešanas vieta Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta ieviešanas ilgums 36 mēneši
Kopējās projekta izmaksas 133 805,88 EUR
(ERAF finansējums – 113 467,38 EUR; valsts budžeta finansējums – 13 380,58 EUR)

Publicēts 11.01.2019.