Paveiktais laika periodā no 01.06.2019. līdz 30.11.2019.

Veikts 3 gēnu sekvenču dizains, kuru pamatā ir trīs dažādu zirnekļa zīda proteīnu aminoskābju sekvences. Veikta gēnu klonēšana un ievietošana piemērotā vektorā.

Veikti rekombinanto zirnekļa zīda proteīnu ekspresijas pētījumi ar šīm 3 dažādajām proteīnu sekvencēm. Salīdzināti ekspresijas iznākumi un analizēti apstākļi, kādos notiek proteīnu dimerizācija.

Veikti proteīnu biokonjugācijas ar polietilēnglikolu pētījumi, izmantojot modeļsubstrātu – glutationu. Pētīta reakciju apstākļu ietekme uz biokonjugācijas efektivitāti.

Pētīta proteīna stehiometrijas un koncentrācijas ietekme uz biokonjugācijas efektivitāti, reakcijas veicot iepriekš identificētos optimālajos apstākļos un produktus attīrot.

Detalizētu informāciju par projektu skatīt – http://nmr.osi.lv/lv/chemically-modified-artificial-spider-silk.

Publicēts: 06.12.2019.