Jaunas daudzcentru ar polielektroniem savienota organosilīcija un organogermanija sistēmas, kas izmanto tīšu hiperkoordināciju molekulārā nanomehānikā un elektronikā

PostDoc

Projekta zinātniskais mērķis ir jaunās paaudzes molekulāro vadu paraugu izstrāde, pārvadošo materiālu ar „spin” pārslēdzošo pārklājumu un nano-pievadu modelēšana.

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

  • dalība 3 zinātniskajās konferencēs
  • 4 zinātniskie raksti (IF > 50% no nozares vidējā līmeņa)
  • 1 patenta pieteikuma sagatavošan
Pēcdoktorants Dr. chem. Vitālijs Romanovs
Zinātniskais konsultants Prof. Raivis Žalubovskis
Pētniecības pieteikuma numurs 1.1.1.2/VIAA/3/19/577
Projekta ieviešanas vieta Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta ieviešanas ilgums 36 mēneši
Kopējās projekta izmaksas 133 805,88 EUR
(ERAF finansējums – 113 734,98 EUR; valsts budžeta finansējums – 13 380,57 EUR)

Publicēts 17.04.2020.