Paveiktais laika periodā no 01.04.2019. -31.08.2019.

Pirmo piecu mēnešu laikā  tika sagatavoti prekursori un starpprodukti hirālu, intramolekulāru frustrētu Luisa (Lewis) pāru iegūšanai.  Uzsintezēti  izejmateriāli Airlenda-Klaizena (Ireland-Claisen) un Vittiga (Wittig) pārgrupēšanās reakciju veikšanai un veikti sākotnējie eksperimenti  ar šīm divām metodēm, izmantojot ahirālus intermolekulārus frustrētus Luisa pārus.

Publicēts: 30.09.2019.