Bifunkcionālie amfifīlie sintētiskie lipīdu analogi – pašasociējošās īpašības un bioloģiskās aktivitātes

PostDoc

Projekta mērķis – veikt ar saimniecisku darbību nesaistītu rūpniecisku pētījumu, lai izstrādātu un pētītu sintētiskos lipīdu tipa savienojumus, to sintēzi, pašasociējošās īpašības un bioloģiskās aktivitātes.

Pēcdoktorants Dr. pharm. Mārtiņš Ruciņš
Zinātniskais konsultants Dr. chem. Aiva Plotniece

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

  • izveidota 1 jauna pētnieka amata vieta
  • dalība 3 zinātniskajās konferencēs
  • 3 oriģināli zinātniski raksti žurnālos, kuru citēšanas indekss pārsniedz 50 % no nozares vidējā citēšanas indeksa

 

Pētniecības pieteikuma numurs 1.1.1.2/VIAA/2/18/371
Projekta ieviešanas vieta Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta ieviešanas ilgums 36 mēneši
Kopējās projekta izmaksas 133 805,88 EUR
(ERAF finansējums – 113 467,38 EUR; valsts budžeta finansējums – 13 380,58 EUR)

Publicēts 08.02.2019.