Amfifilie sintētiskie lipīdi teranostisku nanosistēmu iegūšanai

PostDoc

Projekta mērķis ir izstrādāt un pētīt jaunus amfifilus savienojumus, kurus varētu izmantot kā piedevas dažādās nanosistēmās, uzlabojot nanosistēmu fizikālās un bioloģiskās īpašības.

Pēcdoktorants Dr. chem. Kārlis Pajuste
Zinātniskais konsultants Dr. chem. Aiva Plotniece

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

  • dalība 3 zinātniskajās konferencēs
  • 3 zinātniskie raksti (IF > 50% no nozares vidējā līmeņa)
Pētniecības pieteikuma numurs 1.1.1.3/VIAA/2/19/587
Projekta ieviešanas vieta Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta ieviešanas ilgums 36 mēneši
Kopējās projekta izmaksas 133 805,88 EUR
(ERAF finansējums – 113 734,98  EUR; valsts budžeta finansējums – 13 380,57 EUR)

Publicēts 16.03.2020.