Agarvāla enāla sintēzes izstrāde kilograma apjomā un tā pielietojums prostaglandīna PGA2 totālajā sintēzē

PostDoc

Projekta mērķis – izstrādāt jaunu lielapjoma sintēzes tehnoloģiju t.s. Agarvāla enāla sintēzei un tā pielietojumam prostaglandīna PGA2 totālajā sintēzē.

Pēcdoktorants Dr. chem. Andrejs Pelšs
Zinātniskais konsultants Dr. chem. Aigars Jirgensons

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

  • izveidota 1 jauna pētnieka amata vieta
  • 2 augsta līmeņa zinātniskās publikācijas
Pētniecības pieteikuma numurs 1.1.1.2/VIAA/2/18/382
Projekta ieviešanas vieta Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta ieviešanas ilgums 36 mēneši
Kopējās projekta izmaksas 133 805,88 EUR
(ERAF finansējums – 113 467,38 EUR; valsts budžeta finansējums – 13 380,58 EUR)

Publicēts 10.01.2019.