Projekta “Jauni ārstniecības un profilakses līdzekļi koronavīrusu un to izraisīto infekciju seku mazināšanai” rezultātu apspriešanas seminārs

11.12.2020. tiešsaistē notika Valsts pētījumu programmas Covid-19 seku mazināšanai projekta „Jauni ārstniecības un profilakses līdzekļi koronavīrusu un to izraisīto infekciju seku mazināšanai” rezultātu apspriešanas seminārs.

Projektu realizēja Latvijas Biomdicīnas pētījumu un studiju institūts (BMC), Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI), Latvijas Universitāte (LU), LU Cietvielu fizikas institūts (CFI) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU).

Rezultātus prezentēja:

  • Dr. biol. Anna Zajakina “Pseidovirionu testsistēmas izstrāde SARS-CoV-2 neitralizējošo antivielu un ieejas inhibitoru testēšanai”
  • Dr. biol. Artūrs Ābols “Plaušas-uz-čipa modeļa izstrāde zāļvielu testēšanai”
  • Prof. Kristaps Jaudzems “Pret koronavīrusu mRNS metiltransferāzēm mērķētu zāļvielu līdersavienojumu izstrāde”
  • Prof. Kaspars Tārs “Jaunu biokonjugācijas metožu pielietojums koronavīrusu vakcīnu izstrādei”
  • Dr. pharm. Reinis Vilšķērsts un prof. Maija Dambrova “Meldonija kardioprotektīvie efekti: eksperimenti ar COVID-19 saistīto komplikāciju modeļos”

Seminārs noslēdzās ar diskusijām par projektā iegūto rezultātu tālāku attīstību un uzmantošanu.