Profesora Ērika Roznera lekcija

11. oktobrī (2019) profesors Ēriks Rozners (Binghamtonas Universitāte, ASV) Organiskās sintēzes institūtā lasīja akadēmisko lekciju “Amide-Modified RNA: Synthesis, Structure and RNA Interference Activity“.

Rozners

Pirms lekcijas Latvijas Zinātņu (LZA) akadēmijas Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas priekšsēdētājs Dr. chem. Pēteris Trapencieris profesoram Rozneram pasniedza LZA ārzemju locekļa diplomu.

IMG_20191011_100438

IMG_20191011_101153