Prof. K. Jaudzems uzņemts LZA īsteno locekļu saimē

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) rudens pilnsapulcē 21. novembrī (2019) par īsteno LZA locekli ievēlēts profesors Kristaps Jaudzems (Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājs).

Rudens pilnsapulcē par jaunajiem akadēmijas locekļiem ievēlēti divi īstenie locekļi, divpadsmit korespondētājlocekļi, trīs ārzemju un viens goda loceklis.

Latvijas Zinātņu akadēmija apvieno vēlētus locekļus – izcilus zinātniekus un citus gara darbiniekus, lai veicinātu zinātņu attīstību. LZA gādā, lai apzinātu, pētītu, izkoptu, saglabātu un nodotu nākamajām paaudzēm visu to īpašo, ko pasaules zinātnei un kultūrai ir devusi un spēj dot Latvija un latviešu tauta: nacionālo kultūru, valodu, folkloru, literatūru, sociālo un saimniecisko pieredzi, tradīcijas.